มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ทางเลือกใหม่สำหรับคุณ

ณ ปัจจุบันปี 2021 ปัญหาของโรคcovid-19ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักหน่วงไปทั่วโลกนั้นทำให้มีผลกระทบกับคนทั่วโลก ประเทศไทยเราเองก็เช่นกัน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีมาตรการช่วยลดภาระให้กับลูกหนี้มาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีทางด่วนแก้หนี้ และคลินิกแก้หนี้ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ค้างชำระอยู่ ซึ่งในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 14 เมษายน ปีพุทธศักราช 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงาน“มหกรรมไก่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล”

โดยประชาชนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีฐานะเป็นลูกหนี้ที่ดี ยังคงผ่อนชำระปกติแต่เริ่มการเงินสะดุดบ้างแล้ว หรือหนี้ที่ยังไม่มีการฟ้องร้องหรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องหรือที่มีคำพิพากษาไปแล้วสามารถใช้ช่องทางมหกรรมนี้เพื่อไกล่เกลี่ยปัญหาที่มีกับเจ้าหนี้ได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดจากโรค covid-19โดยงานนี้จะเป็นการไกล่เกลี่ยแบบออนไลน์ ซึ่งข้อเสนอที่ลูกหนี้จะได้รับจากงานนี้จะผ่อนปรนตามแนวทางของคลินิกแก้หนี้ โดยยกตัวอย่างเช่น ลูกหนี้จะผ่อนชำระเงินต้นเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะยกให้ถ้าลูกหนี้สามารถจ่ายชำระตามกฎเกณฑ์ที่ได้วางไว้ได้สำเร็จโดยจะมีระยะเวลาในการผ่อนชำระยาวนานถึง 5 ปีทำให้ลูกหนี้ไม่ต้องจ่ายค่างวดในอัตราที่สูงมากนัก

ลูกหนี้ที่สถานะเป็น NPLหรือเรียกง่ายๆว่าติดเครดิตบูโรที่ยังไม่ถูกฟ้องหรือถูกฟ้องไปแล้วสามารถใช้ช่องทางจากมหกรรมนี้สมัครเข้าคลินิกแก้ไขได้เลยและจะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล ไปพร้อมๆกัน โดยเป็นข้อตกลงความร่วมมือร่วมใจระหว่างสำนักงานยุติธรรมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นหนี้ NPL นั้นจะต้องเป็นหนี้ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตที่ยังไม่ติด NPL สามารถขอไกล่เกลี่ยเปลี่ยนจากหนี้บัตรเครดิตมาเป็นหนี้ที่มีระยะเวลาผ่อนนานมากขึ้น และอัตราดอกเบี้ยต่ำลงซึ่งจะดีกว่ากันผ่อนขั้นต่ำไปเรื่อยๆ

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

โดยทุกคนสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมนี้ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ที่สำคัญคือขอแนะนำให้ศึกษาแนวทางการกรอกข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้ผิดพลาด

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ 1210 โดยจะให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8.30 – 16.30 นอกเหนือเวลาทำการสามารถฝากข้อความและเบอร์โทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือ e-mailมาที่ fcc@bot.or.th โดยมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

#มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล #หนี้บัตรเครดิต #สินเชื่อส่วนบุคคล #NPL #เครดิตบูโร #ธนาคารแห่งประเทศไทย #สำนักงานศาลยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี #bank of thailand #Guรู้ การเงิน #mee-money.com