กลยุทธ์ปั้น ceo ยุคNew normal

ผู้ประกอบการ

อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า การเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากจะต้องทำงานเก่ง คอยตัดสินใจเรื่องสำคัญ ยังต้องบริหารลูกน้องให้องค์กรให้ดีและมีความสุขด้วย   มองอะไรเฉียบขาด ตัดสินใจแบบเฉียบแหลม และมองการณ์ไกล  ผู้นำต้องหาให้เจอว่าสิ่งที่ลูกค้าและผู้ผลิตต้องการคืออะไร รวมทั้งต้องรู้สถานการณ์ความเป็นไปของโลก ต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าได้เปลี่ยนไป รวมถึงการมองโลกในแง่จริงคือการผสมรวมระหว่างการมองโลกในแง่ดีและมองโลกในแง่ร้าย  เราเลยอยากนำเสนอวิธีการเป็นผู้นำที่ดีในยุคดิจิตอลเพื่อให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ในทุกวันนี้ ที่นอกจากจะควรอัพเดทเทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ

1.สื่อสารอย่างชาญฉลาด เลือกสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ โดยมีหลักสำคัญๆ 3 อย่าง คือ เราต้องไม่ปกปิดคนในทีมว่าเรากำลังกังวล ให้คนในทีมช่วยคิดและนำเสนอทางออกของปัญหา แสดงให้คนในทีมเห็นว่าเราไม่ได้รู้คำตอบไปเสียทุกเรื่องพูดจาฉะฉาน แค่ไม่กี่ประโยคก็ทำให้คนอื่นหยุดฟังและเคลิ้มตามได้ง่ายๆ เด็ดขาด น่าเชื่อถือ สื่อสารแบบสตรอง รวมทั้งโน้มน้าวคนอื่นได้ เพราะการทำธุรกิจ คือการพยายามให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า

2.ผู้นำต้องสร้างทีมที่แข็งแกร่ง คือการมีคนที่มีศักยภาพตรงกับที่องค์กรต้องการ อาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุด เก่งที่สุดก็ตามรวมถึงการทำงานเป็นทีม สร้างพาร์ทเนอร์ชิพ  และการทำให้ทีมรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีอำนาจที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คือ การคิดค้นสิ่งใหม่  คิดกว้าง คิดต่าง และคิดได้เร็วด้วย เพื่อให้ลูกทีมในองค์กรมีอิสระทางความคิด สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าทดลอง เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ แนวทางที่ผู้นำในยุคดิจิทัลควรนำมาใช้คือการมีส่วนร่วม เรียกว่ากรอบการทำงานแบบ I-C-T ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ คือ ขั้นที่ 1 Influence + Co-operate + Engage ขั้นที่ 2 Initiate + Collaborate + Enhance และขั้นที่ 3 Integrate + Co-create + Empower  และต้องมั่นใจว่าธุรกิจยังอยู่ในความต้องการและความสนใจของตลาด เช่น การแบ่งหุ้นส่วนให้กับพนักงาน ทุกคนต้องมีความรู้สึกว่าพวกเขามีอำนาจในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม และต้องมีความโปร่งใส ผู้นำต้องสร้างสิ่งเหล่านั้นจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร แต่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันสร้าง ecosystem ที่จะทำให้องค์กรของเราสามารถเติบโตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีให้ได้

3.ผู้นำต้องสร้าง Mindset ของการเป็นผู้ประกอบการให้คนในทีม ทำให้คนในทีมสามารถรู้ว่าควรทำอะไรต่อไป เพื่อให้องค์กรเดินไปข้างหน้า 

4.ผู้นำต้องปรับตัวให้เร็ว และทำให้คนในองค์กรปรับตัวให้เร็วตามความเปลี่ยนแปลงของตลาด และความต้องการของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ผู้นำต้องมีความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ความท้าทายได้ดี สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้

5. ตัดสินใจเร็วและเด็ดขาดด้วย กว่าคนทั่วไปมากถึง 12 เท่า ถึงแม้ว่าการตัดสินใจจะมีโอกาสผิดพลาด แต่ก็สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้เร็วกว่าคู่แข่ง

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com