“บิลเกตส์”กังวล “bitcoin” ทำลายสิ่งแวดล้อม

บิลเกตส์กังวล bitcoin ทำลายสิ่งแวดล้อม.

Bitcoin นำว่าเป็นทรัพย์สินในรูปแบบใหม่ที่คนนั้นต่างตื่นตัวกันอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการลงทุนหลายคนหันมาลงทุนใน Bitcoin เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสูงและยิ่งในช่วงต้นปี 2021 ที่ผ่านมาที่กระแสของการลงทุน Bitcoin นั้นมีมากขึ้นจากที่เราสังเกตได้บริษัทใหญ่ ๆ ก็เริ่มหันมาลงทุนในทรัพย์สินที่โตมากขึ้น ทำให้ราคาของ Bitcoin พุ่งสูงขึ้น

ซึ่งหลายคนมองว่าทรัพย์สินที่ต้องอย่าง Bitcoin นี้จะกลายเป็นตัวกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หลายคนให้การยอมรับในทรัพย์สินที่ต้องอย่าง Bitcoin แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ให้การยอมรับ

บิล เกตส์เศรษฐีระดับโลกเป็นอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับการลงทุนในสกุลเงินอย่าง Bitcoin ด้วยเหตุผลหลายๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลดิจิตอลอย่าง Bitcoin นั้นยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ทำให้มีความเสี่ยงในการลงทุนสูงรวมไปถึงการทำธุรกรรมของ Bitcoin

ยังใช้พลังงานเป็นจำนวนมากซึ่งมันเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบิลเกตส์จะให้การยอมรับ Bitcoin มากขึ้นก็ต่อเมื่อตัวของมันสามารถใช้พลังงานสะอาดได้มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อสภาพของสิ่งแวดล้อมบนโลกลดลงนั่นเอง

ตอนนี้ในหลาย ๆ ประเทศก็มีความกังวลเช่นเดียวกันกับบิล เกตส์ในเรื่องการใช้พลังงานของ Bitcoin ทำให้ต้องออกมาระงับการถอดรหัส Bitcoin หรือที่เราเรียกกันว่าการขุด Bitcoin ซึ่งในบางเมืองที่มีการถอดรหัส Bitcoin

หรือกำลังมีการขุด Bitcoin ใช้พลังงานเทียบเท่ากับประเทศ 1 ประเทศเลยทีเดียวซึ่งในระยะยาวก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่มีการระงับในการทำกิจกรรมดังกล่าว ตัวอย่างเช่นประเทศจีนที่ออกมาระงับการขุด Bitcoin ในเขตปกครองมองโกลเลีย

ถึงแม้จะเงินดิจิตอลเป็นทรัพย์สินสมัยใหม่ที่ได้รับการยอมรับในคนหมู่มากแต่ในจำนวนหนึ่งก็ยังมีผู้คนที่ยังไม่ยอมรับในเงินสกุลดิจิตอล ต้องมาดูว่าอนาคตของเงินสกุลดิจิตอลร้านจะมีทางออกในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรเพราะถ้าสามารถแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้เงินสกุลดิจิตอลก็น่าจะถูกยอมรับมากขึ้นอย่างแน่นอน

Cr.ภาพ : The Standard , Wikimedia , Wikimedia