การทำการตลาด

ญี่ปุ่น

การทำการตลาดแบบเล่าเรื่องของญี่ปุ่น

จากการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเพื่อเผยแพร่เนื้อหาอย่างในรูปแบบต่างๆ  การตลาดแบบเล่าเรื่องเป็นวิธีการทางหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้ใช้ผ่านเนื้อหาที่มีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ก้าวทันคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จผ่านการนำเสนอการตลาดแบบญี่ปุ่นเพื่อทำให้ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

การบอกเล่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้า

เป็นการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าซึ่งเป็นประโยชน์และดึงดูดผู้ชมให้ซื้อสินค้า เนื้อหามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมากมายขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย บุคคล 

เหมาะกับใคร

ㆍ ผู้ประกอบการที่หาความแตกต่างให้สินค้า

ㆍ ผู้ประกอบการที่อยากให้สินค้าเดิมๆ อยากให้การขายดูน่าสนใจมากขึ้น 

ประโยชน์ที่ได้

สร้างคุณค่าสินค้าให้มีความแตกต่างและโดนใจลูกค้ามากขึ้น เพียงแค่ลองปรับจากสินค้าเล่าสินค้าให้ลูกค้าอยากได้: เทคนิคเขียนอย่างไรขายสินค้าบนออนไลน์ต้องเล่าสินค้าอย่างไรให้ลูกค้าอยากได้ เล่าอย่างไรให้ลูกค้าอ่านและให้ความสนใจ ผ่านการเล่าเรื่อง

เทคนิคเล่าสินค้าแบบ story

1. Less is More การให้ความสำคัญกับรายละเอียดทำให้ผู้ชมเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีจุดเด่นที่สำคัญของสินค้าอะไรบ้าง 

2. For whom นึกภาพว่าใครที่จะมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา ประโยคแบบไหนในการเล่าเรื่องที่จะโดนใจ ทำไมเขาถึงสนใจสินค้าของเรา อย่าคิดว่าขายใครก็ได้

3. เปลี่ยน Function ให้เป็นValue เล่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าเล่าคุณสมบัติสินค้า

การมอบคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับผ่านสินค้าและบริการ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันในแบรนด์กับผู้บริโภค 

การสร้างแบรนด์

Brand Purpose = เหตุผลที่ควรมีแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่เรื่องเงินแล้วแบรนด์สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับผู้บริโภค

ㆍ การหา Brand Purpose เริ่มต้นจากถามตัวเองง่ายๆ ธุรกิจเราสามารถช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ยังไงบ้าง มีส่วนร่วมในการสื่อสารหรือแก้ไขประเด็นทางสังคม

ㆍความสำคัญของBrand Purposeคืออะไร ต้องเลือกประเด็นที่ตัวเองอยากสื่อและมีความหมายจะสร้างผลกระทบทางบวกที่คุณมีต่อลูกค้า

ㆍ ทำให้แบรนด์ Brand Purposeชัดเจน พบว่าแบรนด์ที่มี brand purpose ชัดเจนนั้นจะเติบโตเร็วกว่ายิ่งความชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานสร้างสรรค์แบรนด์ มีทิศทางทำงานที่ชัดเจนแจ่มชัด ในการบอกเล่าเรื่องราว จุดขาย เพื่อให้ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่า การเลือกใช้สินค้าหรือแบรนด์นั้นๆมีคุณค่า และมีความแตกต่างจากผู้บริโภคคนอื่นๆ

ยกตัวอย่างแบรนด์ที่ Brand Purposeชัดเจน

Nike นำแรงบันดาลใจและนวัตกรรมส่งต่อนักกีฬาทุกคนในโลก (ทุกคนสามารถเป็นนักกีฬาได้)

Tagที่จัดขึ้น  “Just Do It” เราจะเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของไนกี้ได้ที่จะการสนับสนุนให้ออกกำลังกาย

ㆍBrand Purpose เป็นทิศทางและเครื่องเตือนใจ อะไรที่แบรนด์ควรทำ-ไม่ควรทำ

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook