การทำการตลาด

การตลาด

การทำการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ การที่เรานำเสนอผ่านช่องทางอย่างโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าใช้การบอกผ่านด้วยวิธีการเขียน Content (คอนเทนต์) สินค้าส่วนใหญ่เริ่มมีการปรับตัวมาขายในช่องทาง Onlineมากกว่าการขายแบบ offline

การทำ Content คืออะไร การเล่าสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของเรา ให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลนั้นไปตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่ง การตลาดไม่ใช่การที่เราขายสินค้าให้ได้มากๆ เเต่เป็นการเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร ทำให้ลูกค้ามีความสุข 

จุดเริ่มต้นของการตลาดเริ่มต้น คือ ลูกค้า ว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร กลุ่มลูกค้าชัดเจน

เเบรนด์เราเเตกต่างจากเเบรนด์อื่นอย่างไร ซึ่งเป็นจุดแข็งของกิจการเรา การตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ดีที่สุด

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

1.ผลิตภัณฑ์ (product)  การบรรจุภัณฑ์ (pakaging) และตรายี่ห้อ 

ผลิตภัณฑ์ อาจหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ มีตัวตน  การจัดตั้งแบรนด์หรือตรายี่ห้อเพื่อใช้เรียกผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ที่ดี สวย เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีประโยซน์เพราะใช้ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา (price)

การตั้งราคาเป็นส่วนประสม เป็นกระบวนการสร้างแผนตลาด เพราะต้องพิจารณาราคาที่มีความเหมาะ

สมคือมีระดับสูงมากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนและทำกำไร ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในระดับต่ำเพียงพอที่จะสร้างยอดขายและตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ ราคาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาที่สูงแสดงถึงคุณภาพหรือคุณประโยชน์ที่พิเศษบางประการของสินค้า

3. การจัดจำหน่าย (place) และการกระจายสินค้า 

ในการวางแผนด้านช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ หลังจากที่มีการสร้างความต้องการของสินค้าในตลาดแล้วการกระจายสินค้า เป็นกระบวนการส่งผ่านสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้

4.การส่งเสริมการขาย (sale promotion) และการโฆษณา

เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้ามากขึ้นซึ่งการส่งเสริมการขาย เสนอสิ่งจูงใจเพื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา อาจจะเห็นโปรโมชั่น

ส่วนผสมทางการตลาดของลูกค้า

4C คือ กลยุทธ์การตลาดที่คิดจากมุมมองของลูกค้า เพื่อค้นหาว่าลูกค้าต้องการอะไร คิดอย่างไร  นำเสนอcontent เพื่อตอบสนองลูกค้าเเต่ละคน

1. Customer – สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือกำลังมองหา

ลูกค้ามีปัญหา หรือ Pain Point อะไรบ้าง ที่ต้องการได้รับการแก้ปัญหา หลังจากนั้นนำมาพัฒนาหรือแก้ใข เพือรองรับความต้องการของลูกค้า

2.Cost – ความคุ้มค่าของลูกค้า

การทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ

3. Convenience – ความสะดวกสบายในการซื้อ หรือใช้บริการ

การมีช่องทางในการซื้อหลายช่องทางในการจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

4. Communication – การสื่อสาร และการเลือกช่องทางการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ทำให้เราเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเรามากขึ้น รวมถึงทำให้มองเห็นจุดบกพร่องของธุรกิจ

การทำการตลาดไม่เพียงมองในมุมผู้ประกอบการเพียงเท่านั้นยังต้องมองในมุมของลูกค้าอีกด้วย การทำการตลาดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการรับรู้ของลูกค้า ให้ลูกค้าซื้อสินค้าของมากขึ้นนั้นเอง

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

การทำการตลาด

ญี่ปุ่น

การทำการตลาดแบบเล่าเรื่องของญี่ปุ่น

จากการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเพื่อเผยแพร่เนื้อหาอย่างในรูปแบบต่างๆ  การตลาดแบบเล่าเรื่องเป็นวิธีการทางหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้ใช้ผ่านเนื้อหาที่มีส่วนร่วม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ก้าวทันคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จผ่านการนำเสนอการตลาดแบบญี่ปุ่นเพื่อทำให้ธุรกิจกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

การบอกเล่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้า

เป็นการสร้างข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณค่าซึ่งเป็นประโยชน์และดึงดูดผู้ชมให้ซื้อสินค้า เนื้อหามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมากมายขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย บุคคล 

เหมาะกับใคร

ㆍ ผู้ประกอบการที่หาความแตกต่างให้สินค้า

ㆍ ผู้ประกอบการที่อยากให้สินค้าเดิมๆ อยากให้การขายดูน่าสนใจมากขึ้น 

ประโยชน์ที่ได้

สร้างคุณค่าสินค้าให้มีความแตกต่างและโดนใจลูกค้ามากขึ้น เพียงแค่ลองปรับจากสินค้าเล่าสินค้าให้ลูกค้าอยากได้: เทคนิคเขียนอย่างไรขายสินค้าบนออนไลน์ต้องเล่าสินค้าอย่างไรให้ลูกค้าอยากได้ เล่าอย่างไรให้ลูกค้าอ่านและให้ความสนใจ ผ่านการเล่าเรื่อง

เทคนิคเล่าสินค้าแบบ story

1. Less is More การให้ความสำคัญกับรายละเอียดทำให้ผู้ชมเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณมีจุดเด่นที่สำคัญของสินค้าอะไรบ้าง 

2. For whom นึกภาพว่าใครที่จะมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรา ประโยคแบบไหนในการเล่าเรื่องที่จะโดนใจ ทำไมเขาถึงสนใจสินค้าของเรา อย่าคิดว่าขายใครก็ได้

3. เปลี่ยน Function ให้เป็นValue เล่าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าเล่าคุณสมบัติสินค้า

การมอบคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับผ่านสินค้าและบริการ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความผูกพันในแบรนด์กับผู้บริโภค 

การสร้างแบรนด์

Brand Purpose = เหตุผลที่ควรมีแบรนด์นี้เกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่เรื่องเงินแล้วแบรนด์สามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับผู้บริโภค

ㆍ การหา Brand Purpose เริ่มต้นจากถามตัวเองง่ายๆ ธุรกิจเราสามารถช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ยังไงบ้าง มีส่วนร่วมในการสื่อสารหรือแก้ไขประเด็นทางสังคม

ㆍความสำคัญของBrand Purposeคืออะไร ต้องเลือกประเด็นที่ตัวเองอยากสื่อและมีความหมายจะสร้างผลกระทบทางบวกที่คุณมีต่อลูกค้า

ㆍ ทำให้แบรนด์ Brand Purposeชัดเจน พบว่าแบรนด์ที่มี brand purpose ชัดเจนนั้นจะเติบโตเร็วกว่ายิ่งความชัดเจนมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้ทีมงานสร้างสรรค์แบรนด์ มีทิศทางทำงานที่ชัดเจนแจ่มชัด ในการบอกเล่าเรื่องราว จุดขาย เพื่อให้ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกว่า การเลือกใช้สินค้าหรือแบรนด์นั้นๆมีคุณค่า และมีความแตกต่างจากผู้บริโภคคนอื่นๆ

ยกตัวอย่างแบรนด์ที่ Brand Purposeชัดเจน

Nike นำแรงบันดาลใจและนวัตกรรมส่งต่อนักกีฬาทุกคนในโลก (ทุกคนสามารถเป็นนักกีฬาได้)

Tagที่จัดขึ้น  “Just Do It” เราจะเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของไนกี้ได้ที่จะการสนับสนุนให้ออกกำลังกาย

ㆍBrand Purpose เป็นทิศทางและเครื่องเตือนใจ อะไรที่แบรนด์ควรทำ-ไม่ควรทำ

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

การตลาดยุคใหม่

Digital marketing

Digital marketing การตลาดยุคใหม่

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนี้จากการระบาดในยุคโควิด 19 การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอล ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่กำลังเติบโตที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ การเข้าถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ซื้อที่คาดหวังสำหรับสินค้าที่พวกเขาขายหรือบริการที่พวกเขานำเสนอ ทำให้ทุกอย่างง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก เนื่องจากเกือบทุกคนใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น

อินเทอร์เน็ต Facebook, Instagram, YouTube ผ่านมือถือและ Websiteต่างๆ เพราะการมีฐานข้อมูล ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภค  ปริมาณของการเปลี่ยนเเปลง ระยะเวลา ได้

เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้งบประมาณในการทำการตลาดน้อยเหมือนกับการทำ ป้ายโฆษณา เช่าสถานที่ โฆษณาทีวี โฆษณาทางวิทยุ และอื่นๆ เพราะเราสามารถเลือกยิงโฆษณาผ่าน Facebook Ads หรือ Google AdWords ซึ่งเป็นการยิงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ไปหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการว่าเป็นใคร เพราะถ้าไม่รู้ว่า การทำการตลาดออนไลน์ ยิงแอดสินค้าก็จะเสียประโยชน์เปล่า

เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อสินค้าผ่านทาง Online มากขึ้นจะมีข้อมูลผู้ใช้ชุดใหม่ๆ มากขึ้น

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการหาโอกาสทางการตลาด เข้าใจลูกค้ามากขึ้น กลุ่มลูกค้าชัดเจน เพื่อสร้าง content มาให้เหมาะสมกับลูกค้า ข้อมูลที่ได้ จะถูกนำมาใช้วัดผล,วางเเผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์เเละสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ

โดยจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

ลูกค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว :ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่พึ่งพอใจกับสินค้ากลับมาซื้อซ้ำ

ลูกค้าที่มีความสนใจอยากซื้อ:เราต้องเสนอสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้

ลูกค้าที่ไม่คิดจะซื้อเลย

วิธีการทำใน Digital Marketing

1.สร้างการรับรู้ของแบรนด์ 

– เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการหรือรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือต่างๆ

2.ช่วยการค้นหา 

-เป็นการนำเสนอข้อมูลเพิ่มติมที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อการตัดสินใจ ยกตัวอย่างที่ใช้เช่น

Search Engine-ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง ทุกๆครั้งที่เราค้นหา

Search Engine Optimization -การทำเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในค้นหาของเว็บไซต์ในลำดับแรกๆ

3, เสนอุทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

– เสนอสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้กับสินค้า

สินค้าเครื่องมือที่ใช้ เช่น Trial/Demonstration, Viral Marketing, Reference Marketingเป็นต้น

4. ขายและปิดการขาย 

– เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า งานสุดท้ายคือการเลือกวิธีการขาขและปีดการขายที่

เหมาะกับท่านและลูกค้า สินค้าบางอย่างอาจขาย ชำระค่าสินค้าและส่งมอบสินค้าออนไลน์

เช่น สินค้าบางอย่างอาจต้องส่งพนักงานขายไปชี้แจงและทำการขาย สินค้าให้ทางไปรษณีย์ เป็นต้น

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

เกษตรกรยุคใหม่

เกษตรกร

เกษตรกรยุคใหม่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด 19

ภาวะเศรษฐกิจไทยในยุคไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ให้เกษตรกรในประเทศไทย ทำให้เกษตรกรมีรายได้น้อยลงจึงต้องมีการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปให้ได้ ซึ่งต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งเกษตรกรและรัฐบาล โดยการเปิดรับ เรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร วิธีการ ไปสู่เกษตรกรวิถีใหม่สู่ยุค New Normal ให้มีการพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ให้มีภูมิคุ้มกันและความรู้ที่ดี โดยมีแนวทางดังนี้

1.การทำการตลาดออนไลน์ตามสื่อโซเชียลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา 

ผู้คนได้เข้าถึงสื่อโซเซียลมากขึ้นการที่เกษตรกรชึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนวิธีการแบบเดิม และศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ เผยแพร่ให้กับลูกค้าที่มีความสนทางด้านเกษตร เช่น เฟสบุ๊คหรือกลุ่มเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มกันเพื่อความสนใจในสิ่งเดียวกันเนื่องด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 การทำการตลาดออนไลน์จึงมีความสำคัญเพื่อให้ลูกค้าได้รู้จัก มีความสนใจ และทำการซื้อขาย 

2.การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และคุณภาพ 

การนําผลิตผลทางการเกษตรมาทำการแปรรูปทำให้ลูกค้ามีทางเลือกในการบริโภคสินค้าเกษตรมากขึ้น ทำให้สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองได้มากขึ้น และป้องกันปัญหาผลผลิตล้นตลาด เนื่องจากสินค้าเกษตรมีมากต่อการความต้องการของลูกค้า การแปรรูปจะสามารถเก็บไว้รับประทานได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งการยืดระยะเวลาให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่เน่าเสีย

3.การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เช่น จัดกิจกรรมเรียนรู้เป็นวิถีเกษตรซึ่งเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งที่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร  โดยมีบริการนำเที่ยว ชม การทำเกษตร ที่พักโฮมเสตย์ ร้านอาหาร หรือขายผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนซึ่งเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน นักท่องเที่ยวได้รับความ เพลิดเพลินในกิจกรรมทางการเกษตร  ไม่ว่าจะเป็น การกิน การซื้อสินค้า

4.การใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการเกษตร 

ระบบสมาร์ทฟาร์มเป็นระบบการทำเกษตรรูปแบบใหม่ที่สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆมาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก ให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป เช่น ลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสร้างมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจในการบริโภคสินค้าทางการเกษตร     

5.การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรอยู่เสมอ

เพื่อสร้างรายได้ให้มีความมั่นคง โดยมีการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ยูทูป แอพพลิเคชั่นและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

บริษัท Microstrategy ซื้อ bitcoin ในมูลค่า 1 พันล้าน

Microstrategy

Bitcoin เงินสกุลดิจิตอลที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันนี้ในด้านการลงทุนเพื่อทำกำไรรวมถึงใช้หลีกเลี่ยงเงินเฟ้อที่มีอยู่ทั่วโลกในปัจจุบันทำให้ Bitcoin นั้นกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียว โดยสาเหตุที่ราคาขึ้นเยอะขนาดนี้นั่นก็มีเหตุผลมาจากการที่นักลงทุนรายใหญ่หันมาลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลมากขึ้นนั่นเองและหนึ่งในผู้นำทางด้านการลงทุนในนามสกุลดิจิตอลอย่าง Bitcoin ก็คือ Microstrategy

bitcoin2

Microstrategy เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านระบบการทำธุรกิจบนระบบ Cloud ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2532 และบริษัท Microstrategy เป็นบริษัทแรกๆ ที่เข้ามาสนใจในเรื่องการลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลอย่าง Bitcoin ทำให้เงินสกุลดิจิตอลนั้นเริ่มกลายเป็นจุดสนใจและได้การยอมรับมากขึ้นแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็มีบริษัทรายใหญ่หลายๆ หันมาลงทุนทางเลือกนี้เหมือนกันอย่างเช่น เทสล่า แต่หลังจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ bitcoin นั้นมีราคาพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ นั้นเองราคาก็เหมือนจะปรับตัวลงหลังจากที่ผู้ที่เข้าซื้อ bitcoin คนล่าสุดที่เป็นข่าวที่ถูกจับตามองอย่างอีลอน มัสก์ได้ออกมาทวีตว่า Bitcoin มีราคาแพงไปราคาก็ดูเหมือนจะปรับตัวลง และการทวีตดังกล่าวนั้นก็ทำให้หุ้นของเทสล่าปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในเงินสกุลดิจิตอลก็ยังเป็นจุดสนใจของนักลงทุนอยู่เช่นเดิมโดยบริษัท Microstrategy ได้ทุ่มเม็ดเงินถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเข้าซื้อ Bitcoin ตามการรายงานเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี้ทำให้ตอนนี้บริษัท Microstrategy ข้อของ bitcoin มาถึง 90,531 เหรียญ

bitcoin3

ถึงแม้ว่าตอนนี้ Bitcoin จะถูกโจมตีในหลาย ๆ ด้านแต่ก็ยังมีนักลงทุนให้ความสนใจในการลงทุนอยู่ และการเข้าซื้อ Cryptocurrency ของบริษัท Microstrategy น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ Bitcion มีราคาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง เพราะว่าหลังจากที่มีการปรับตัวลงดูเหมือนว่าเงินสกุลดิจิตอลอื่น ๆ นั้นก็จะมีการปรับตัวลงด้วยเช่นเดียวกัน แต่ว่าในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินสกุลที่เท่านั้นก็กลับมาคึกคักและทำให้เงินสกุลดิจิตอลจำนวนมากขึ้นสู่แดนบวกอีกครั้ง

bitcoin

Tag #Bitcoin #Microstrategy #Cryptocurrency #GUรู็ การเงิน #mee-money.com

Cr.Pixabay

ข้อมูลจาก Bitcoin.com

แผนฟื้นฟูธุรกิจการบินหลังผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด

แผนการฟื้นฟูธุรกิจการบิน

การแพร่ระบาดของโรคโควิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยน้ำตกต่ำแล้วมันได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก็คือธุรกิจการบิน

หลังจากที่โรคโควิดได้เริ่มแพร่ระบาดหลายประเทศนั้นได้เริ่มปิดประเทศไม่ให้ประชากรในประเทศของตัวเองเดินทางเข้าออกเพราะว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั่นเอง และนี่ทำให้ธุรกิจการบินซบเซาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีผู้ใช้บริการนั่นเองทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสายการบินที่ครั้งหนึ่งเคยได้ถูกยกย่องว่าเป็นอาชีพที่มีผู้คนอยากประกอบอาชีพมากที่สุด เนื่องจากมีรายได้ที่สูงกลายเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงไปเลย และจากการที่ไม่มีผู้มาใช้บริการทำให้ธุรกิจการบินส่วนใหญ่นั้นเริ่มที่จะขาดทุนและเราสามารถเห็นได้จากการบินไทย สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เสี่ยงต่อล้มละลายมากที่สุด

อุตสาหกรรมการบิน

หลังจากการบินไทย เสี่ยงต่อการล้มละลายทางศาลล้มละลายก็ได้ใช่ทางบริษัทการบินไทยทำแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นตายที่ศาลกำหนดระยะเวลาในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวนี้มีโจทย์ก็คือเพื่อนำรายได้กับสู่กิจการของสายการบินไทยและชำระหนี้สินส่วนใหญ่ให้หมดไป

โดยแผนการฟื้นฟูก็มีรายละเอียดว่า จะมีการลดพนักงานลงกว่า 50% ภายในระยะเวลา 2 ปี รถเส้นทางสายการบิน รวมไปถึงรถจำนวนเครื่องบิน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกำไรกลับมาในช่วงปี 2568 ถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์แต่ว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ยังคงมีอยู่ในหลายประเทศในด้านอุตสาหกรรมการบินก็คงยังอยู่ในภาวะที่ซบเซาไปในอีกระยะเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน

อุตสาหกรรมการบิน2

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิตเพราะเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องมือในการขนส่งบุคคลและขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ การที่อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวได้เร็วอุตสาหกรรมอื่นก็จะฟื้นตัวตามมาอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาติดตามดูกันว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่หลังจากที่หลายประเทศได้รับวัคซีนไปแล้วและอุตสาหกรรมการบินจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วมากแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกัน

TAG #การบินไทย #อุตสหกรรมการบิน #มาร์เก็ตติ่ง #mee-money.com