การตลาดยุคใหม่

Digital marketing การตลาดยุคใหม่

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนี้จากการระบาดในยุคโควิด 19 การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างรวดเร็ว โดยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบดิจิตอล ด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่กำลังเติบโตที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ การเข้าถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจกลายเป็นผู้ซื้อที่คาดหวังสำหรับสินค้าที่พวกเขาขายหรือบริการที่พวกเขานำเสนอ ทำให้ทุกอย่างง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก เนื่องจากเกือบทุกคนใช้อินเตอร์เน็ตกันมากขึ้น

อินเทอร์เน็ต Facebook, Instagram, YouTube ผ่านมือถือและ Websiteต่างๆ เพราะการมีฐานข้อมูล ทำให้เราสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริโภค  ปริมาณของการเปลี่ยนเเปลง ระยะเวลา ได้

เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้งบประมาณในการทำการตลาดน้อยเหมือนกับการทำ ป้ายโฆษณา เช่าสถานที่ โฆษณาทีวี โฆษณาทางวิทยุ และอื่นๆ เพราะเราสามารถเลือกยิงโฆษณาผ่าน Facebook Ads หรือ Google AdWords ซึ่งเป็นการยิงโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ไปหากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการว่าเป็นใคร เพราะถ้าไม่รู้ว่า การทำการตลาดออนไลน์ ยิงแอดสินค้าก็จะเสียประโยชน์เปล่า

เมื่อผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมซื้อสินค้าผ่านทาง Online มากขึ้นจะมีข้อมูลผู้ใช้ชุดใหม่ๆ มากขึ้น

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการหาโอกาสทางการตลาด เข้าใจลูกค้ามากขึ้น กลุ่มลูกค้าชัดเจน เพื่อสร้าง content มาให้เหมาะสมกับลูกค้า ข้อมูลที่ได้ จะถูกนำมาใช้วัดผล,วางเเผนกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์เเละสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ

โดยจะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ

ลูกค้าที่สั่งซื้อไปแล้ว :ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่พึ่งพอใจกับสินค้ากลับมาซื้อซ้ำ

ลูกค้าที่มีความสนใจอยากซื้อ:เราต้องเสนอสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้

ลูกค้าที่ไม่คิดจะซื้อเลย

วิธีการทำใน Digital Marketing

1.สร้างการรับรู้ของแบรนด์ 

– เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการหรือรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการของลูกค้า โดยใช้เครื่องมือต่างๆ

2.ช่วยการค้นหา 

-เป็นการนำเสนอข้อมูลเพิ่มติมที่ผู้บริโภคต้องการเพื่อการตัดสินใจ ยกตัวอย่างที่ใช้เช่น

Search Engine-ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง ทุกๆครั้งที่เราค้นหา

Search Engine Optimization -การทำเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ในค้นหาของเว็บไซต์ในลำดับแรกๆ

3, เสนอุทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

– เสนอสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้กับสินค้า

สินค้าเครื่องมือที่ใช้ เช่น Trial/Demonstration, Viral Marketing, Reference Marketingเป็นต้น

4. ขายและปิดการขาย 

– เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า งานสุดท้ายคือการเลือกวิธีการขาขและปีดการขายที่

เหมาะกับท่านและลูกค้า สินค้าบางอย่างอาจขาย ชำระค่าสินค้าและส่งมอบสินค้าออนไลน์

เช่น สินค้าบางอย่างอาจต้องส่งพนักงานขายไปชี้แจงและทำการขาย สินค้าให้ทางไปรษณีย์ เป็นต้น

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook