7-11 เดินหน้าสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านพลังงานรวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่ และในตอนนี้และหลายประเทศทั่วโลกก็ได้ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนรถยนต์ภายในประเทศให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก

ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มี 7-11 ที่เป็นร้านค้าสะดวกซื้อตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้มากถึง 500 สถานี ที่บริเวณร้านค้าจำนวน 250 ร้านค้าตัวถังประเทศอเมริกาและแคนาดาภายในปี 2022 เพื่อรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะถูกใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในอนาคต

เช่นเดียวกับประเทศไทยทาง 7-11 ของประเทศไทยที่บริษัท CP ALL เป็นเจ้าของก็ได้มีแผนการที่ชื่อว่า “7 Go Green” โดยภายในแผนการนั้นจะมีการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามาถึง 100 แห่ง และจะเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังมีแผนการที่จะเปลี่ยนร้านค้าให้ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้นโดยจะเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านค้าไม่ว่าจะเป็นตู้แช่หรือว่าแอร์ให้มีการใช้พลังงานที่ลดลง รวมถึงจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าในร้านค้าด้วย แล้วจะมีการแยกขยะรวมถึงใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในประเทศไทยนอกจาก 7 และทาง ปตท. ปั๊มน้ำมันรายใหญ่ของประเทศไทยก็เริ่มที่จะวางแผนสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในปั๊มน้ำมันด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด 25 แห่งทั่วประเทศไทยเป็นสถานีที่ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักทั่วประเทศ 

ในตอนนี้ประเทศไทยรถยนต์ไฟฟ้าได้มีนำเข้ามาจัดจำหน่ายแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควรเนื่องจากว่าตอนนี้ในประเทศไทยยังไม่มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่เพียงพอสำหรับการใช้ในการเดินทาง ถึงแม้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถชาร์จจากไฟบ้านได้แต่ถ้าหากว่าเดินทางท่องเที่ยวพี่มีระยะทางไกลเกินกว่าศักยภาพของรถยนต์จะไปถึงก็คงจะเป็นเรื่องลำบากมากเลยทีเดียว ในอนาคตถ้าประเทศไทยได้มีการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก็คงจะทำให้ประเทศไทยมีการหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นอย่างแน่นอน

#สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า #รถยนต์ไฟฟ้า #7-11 #มาร์เก็ตติ่ง #mee-money.com

ข้อมูลจาก Cnet, EfinanceThai,Positioningmag

ภาพจาก Canva