5 สิ่งที่ต้องทำในวัย 30+ ในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

1.กระจายความเสี่ยงไปหลาย ๆ สินทรัพย์

เราไม่ควรทุ่มเงินที่เรามีไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรกระจายไปหลาย ๆ ประเภทสินทรัพย์ กองทุนตราสารหนี้ ,กองทุนรวม,กองทุนร่วมหุ้น,หุ้น ขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดและความรู้ด้านการลงทุนของแต่ละคนที่ต้องกระจายลงทุนไปหลาย ๆ ประเภท เนื่องจากในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สินทรัพย์ใดผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไว้ เมื่อสถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจ สถานการณ์โควิด-19 อาจไม่เอื้ออำนวย ทำให้พอตการลงทุนของคุณติดลบได้หรือแม้กระทั่งหายไปทั้งหมด ก็ยังทำให้เงินลงทุนของเราที่ยังอยู่ในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ ยังคงอยู่

Cr.pic: https://mgronline.com/

2.ออมก่อนจ่าย

ออมก่อนจ่าย สบายทั้งชาติ (ออม 1 ส่วนใช้ 3 ส่วน)

25% : เงินเก็บออม

75% : เงินใช้จ่ายจำเป็น + เงินใช้ยามฉุกเฉิน + เงินลงทุน

ตัวอย่าง:

– เงินเดือน 25,000บาท

– เก็บออมก่อน 2,500 บาท

– ใช้จ่ายประจำวัน 6,000 บาท

– ใช้จ่ายฉุกเฉิน 500 บาท

– ลงทุน 2,000 บาท

ซึ่งแล้วแต่การออมของแต่ละคนด้วย โดย ทำไมง่ายๆ เพียงแบ่งเงินเป็นส่วนๆ จะทำให้เราจัดสรรเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญในการออมเงิน จัดการเงินอีกอย่าง คือ คือการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย  การที่เรารู้ว่าในแต่ละวันนั้นเรา มีรายรับและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ จะทำให้มีการจัดสรรการเงินส่วนบุคคลที่ดี ยิ่งในสถานการณ์โควิด-19 ที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต์นี้โค่นผีโคตรมากขึ้น ถ้าเราใช้ก่อนออมก็ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ แล้วจะทำให้ แผนการที่จะเกษียณเร็วขึ้นช้าลงอีกด้วย

Cr.pic: https://happinesso.me/

3. มีแผนเกษียณเพื่อมีเงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ

เงินเก็บไว้ใช้หลังเกษียณ = ภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน x 12 เดือน x อายุขัยหลังเกษียณ x 2 เท่า

หากเก็บได้จำนวนหนึ่งลองศึกษาการลงทุนที่ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนด้วยสัดส่วนที่เหมาะสมดู และอย่าลืมแบ่งเก็บจากการลงทุนบางส่วนไว้ฝากประจำ เพื่อสำรองเงินสดไว้ยามฉุกเฉินด้วยนะ

Cr.pic: https://www.scb.co.th/

4.มีประกันติดตัวไว้

ดิฉันขอยกตัวอย่าง เช่น

1.ประกันอุบัติเหตุ  ค่ารักษา 1 แสน เสียชีวิต 1 ล้าน 

2.ประกันโรคร้ายแรง เพราะมีโอกาสเป็นหรือไม่เป็นก็ได้

ทำได้หลายแบบค่ะขึ้นอยู่กับว่ามีเป้าหมายและปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

Cr.pic: https://www.krungsri.com/

5.การอ่านหนังสือพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ในช่วงวัย 30+การพัฒนาตนเองสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความรู้ผ่านคอร์ส
ออนไลน์, ยูทูป ในการเพิ่มพูนความสามารถด้านอื่น ๆที่ตัวเองสนใจนอกจากช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ยังช่วยให้คุณปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ เศรษฐกิจโลก 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook

Cr.pic: www.crossingthefinishline.org/