5 ปัจจัยความผิดพลาด ของธุรกิจ SMEs

ในประเทศไทยธุรกิจรายย่อย SMEs มีความสำคัญว่าในการเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า เพราะทำให้เกิดการสร้างงานในชุมชน เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน การบริหารธุรกิจให้มีมีประสิทธิภาพ ไม่ควรมองข้าม 5 ความผิดพลาดซึ่ง ในการ บริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ เรามาดู 5 ความผิดพลาดที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนั้นมีอะไรกันบ้าง เพื่อให้ผู้ประกอบการเตรียมรับมือและมีทางออกในการที่จะป้องกันไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้

1.การไม่ทำบัญชีรายรับรายจ่าย      

การละเลยที่จะติดตามหรือเก็บข้อมูลเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เป็นสาเหตุให้ SMEs ใช้จ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็น เช่น SMEs หลายรายสต๊อกสินค้าไว้เผื่อขาย โดยลืมคิดไปว่าถ้าขายไม่ได้จะทำยังไง การทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้ทราบถึงรายละเอียดที่มาของเงินและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่ยิ่งละเลยจะทำให้กระแสเงินสดมีปัญหาขึ้นเรื่อย ๆ

Cr.pic:https://www.ncb.co.th/

2 . ไม่ตอบสนองช่องทางการชำระเงินของลูกค้าในยุคโควิด -19

ผู้ประกอบการ SMEs  บางรายมีช่องทางการได้มาของเงินเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเลยไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มรูปแบบการชำระเงินแบบใหม่ๆ ที่มีความทันสมัยเข้ามาแต่ความคิดแบบนี้กลับทำให้ SMEs ในช่วงที่ขาดรายได้หรือมีรายได้ที่ลดลงเนื่องจากคนสั่งและจ่ายเงินผ่านจ่ายเงินผ่านระบบ e-Payment หรือแอพวอลเลตมากขึ้น

Cr.pic: https://www.igetweb.com/

3 .เลือกกลุ่มเป้าหมายผิด

การเลือกกลุ่มเป้าหมายผิดแล้ว การตลาดย่อมพลาดตามไปด้วย การเลือกตำแหน่ง ที่ตั้ง การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถเลือกเนื้อหาและโปรโมชั่นให้เหมาะสมกับผู้ซื้อได้ เช่น ร้านอาหารที่กำหนดราคาสูงแต่กลุ่มผู้ซื้อเป็นเด็กซึ่งไม่มีกำลังซื้อ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ที่จ่ายเงินได้คือวัยทำงานและผู้ปกครอง เป็นต้น

Cr.pic:https://www.cz.co.th/

4 .การขาดสภาพคล่อง

เป็นสาเหตุหลักๆ ในการล้มเหลวเนื่องด้วยการทำธุรกิจจะพบเจอปัญหาอยู่ตลอด ดังนั้นหากบริหารค่าใช่จ่ายไม่ดี  จะทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องจนต้องไปกู้หนี้ยืมสิ้น และต้องใช้คืน ทำให้ธุรกิจของเราเป็นหนี้ไม่รู้ตัว มีปัญหามากขึ้นกว่าเดิม มีปัญหาจนต้องเลิกกิจการก็มี การแก้ปัญหาโดยการเพิ่มเงินลงทุน หาคนมาร่วมลงทุนเพิ่ม

Cr.pic:https://www.mrlikestock.com/

5 . การจัดการเรื่องภาษีไม่ดีพอ

       เรื่องของการบริการจัดการภาษีที่ไม่ดีพอมักจะเกิดขึ้นทุกๆปี เมื่อถึงฤดูกาลยื่นแบบเพื่อเสียภาษี เพราะผู้ประกอบการ SMEs หลายรายมักไม่สนใจในการประมาณการรายได้ รายจ่าย ทำให้การคำนวณภาษีในแต่ละปีให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

Cr.pic:https://www.businesstoday.co/

ผู้ประกอบการ SMEs ควรศึกษาข้อมูลทางภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การประเมินผลประกอบการและการคำนวณภาษีเป็นไปตามข้อเท็จจริงและมีระบบ ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของกิจการซึ่งในปัจจุบันมีนโยบายของรัฐมากมายมาสนับสนุน SMEs โดยเฉพาะ

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ เศรษฐกิจโลก 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook