3 ตัวช่วย เก็บเงินเกษียณให้อยู่หมัด

3 ตัวช่วย เก็บเงินเกษียณให้อยู่หมัด

    ประกันสังคม3 กองทุนที่จะมาช่วยเก็บเงินเกษียณของเราให้เป็นความจริง ได้แก่ ประกันสังคม กรณีชราภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นอีกหนึ่งกองทุนที่หักเงินสมทบจากเงินเดือนเรา อาจจะเก็บ 5-10% ของรายได้นั่นเอง ทำให้เราแอบเก็บเงินไว้ใช้ในยามเกษียณโดยไม่รู้ตัว  โดยปกติแล้วลูกจ้างจะหักเงินสมทบ5% หรือไม่เกิน 750 บาท/เดือน สมทบกับ 5% ของเงินเดือนลูกจ้าง สูงสุดไม่เกิน750บาท/เดือน ซึ่งเราจะได้ประโยชน์เมื่อถึงวัยชราภาพ เมื่ออายุครบ55ปี บริบูรณ์ แต่มีเงื่อนไขดังนี้

Cr.pic; www.freepik.com

1. กรณีจ่ายเงินสมทบ ไม่ถึง 180 เดือน เงินบำเหน็จจ่ายเป็นก้อนครั้งเดียว ถ้าจ่ายมาน้อยกว่า12เดือน จะได้แค่เงินที่ลูกจ้างเสียเงินสมทบอย่างเดียว แต่ถ้าจ่ายเกิน12-179เดือน จะได้ทั้งเงินสมทบจากผู้ประกันสังคมและนายจ้าง รวมถึงเงินผลประโยชน์

2. กรณีจ่ายเงินสมทบมากกว่าหรือเท่ากับ 180 เดือน หรือประมาณ15ปี จะได้รับเงินบำนาญตลอดชีพ เงินบำนาญรายเดือนที่คุณจะได้ 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างเฉลี่ย6เดือน ถ้าเกิน 180 เดือนให้เพิ่มอีก 1.5 เปอร์เซ็นต์

Cr.pic; www.freepik.com

    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD ซึ่งลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น อสังหา อื่นๆ ตามแผนการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่ดีงาม เงินงอกเงย โดยส่วนที่สมาชิกกองทุนสำรอเลี้ยงชีพเป็นผู้ส่ง ส่งเงินสะสมไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน ส่วนที่นายจ้างเป็นผู้ส่ง เงินสมทบ ไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือน

Cr.pic; www.freepik.com

    ประโยชน์จากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ วางแผนเกษียณที่ได้ประโยชน์ทางภาษี ทำให้เรามีวินัยในการออมเงิน เพราะต้องลงทุนเท่ากันเป็นรายเดือน มีคนช่วยออมเหมือนได้เงินเดือนเพิ่ม ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับ เราจะได้ยกเว้นภาษี เมื่ออายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิก PVD อย่างน้อย 5 ปี และนอกจากเราจะได้รับเงินสะสมแล้ว ยังได้เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินสมทบ เงินผลประโยชน์ของเงินสะสม

    เพราะฉะนั้นแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PVD เป็นกองทุนที่จะช่วยให้คุณเก็บเงินเกษียณได้ โดยคุณควรเลือกแผนเกษียณที่เหมาะกับตนเอง คุณยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งเงินสะสมที่หักเข้าPVDสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

Cr.pic; www.freepik.com

   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพRMF เป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งความผันผวน และผลตอบแทน ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์ที่ลงทุน แต่ต้องลงทุนทุกปี เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อเทียบกับประกันบำนาญแล้วอาจได้รับผลตอบแทนมากกว่า ประกันบำนาญ อีกหนึ่งตัวช่วยในการลดหย่อนภาษี ผลตอบแทนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์จะมีความผันผวนต่ำ เพราะฉะนั้นคุณจะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนได้เงินมาเป็นรายปี ไม่สามารถได้เป็นเงินก้อนหลังเกษียณ

    เป็นอย่างไรกันบ้าง กับทางเลือกในการเก็บเงินเกษียณ เงินที่นำไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณ บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่หากว่าเราเตรียมพร้อมสำหรับเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ รับรองว่าชีวิตวัยเกษียณของของคุณจะเป็นเกษียณสุขอย่างแน่นอน

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ เศรษฐกิจโลก 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook