แผนฟื้นฟูธุรกิจการบินหลังผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด

การแพร่ระบาดของโรคโควิดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยน้ำตกต่ำแล้วมันได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลาย ๆ ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบก็คือธุรกิจการบิน

หลังจากที่โรคโควิดได้เริ่มแพร่ระบาดหลายประเทศนั้นได้เริ่มปิดประเทศไม่ให้ประชากรในประเทศของตัวเองเดินทางเข้าออกเพราะว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั่นเอง และนี่ทำให้ธุรกิจการบินซบเซาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีผู้ใช้บริการนั่นเองทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพสายการบินที่ครั้งหนึ่งเคยได้ถูกยกย่องว่าเป็นอาชีพที่มีผู้คนอยากประกอบอาชีพมากที่สุด เนื่องจากมีรายได้ที่สูงกลายเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงไปเลย และจากการที่ไม่มีผู้มาใช้บริการทำให้ธุรกิจการบินส่วนใหญ่นั้นเริ่มที่จะขาดทุนและเราสามารถเห็นได้จากการบินไทย สายการบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่เสี่ยงต่อล้มละลายมากที่สุด

อุตสาหกรรมการบิน

หลังจากการบินไทย เสี่ยงต่อการล้มละลายทางศาลล้มละลายก็ได้ใช่ทางบริษัทการบินไทยทำแผนเพื่อฟื้นฟูกิจการตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเส้นตายที่ศาลกำหนดระยะเวลาในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวนี้มีโจทย์ก็คือเพื่อนำรายได้กับสู่กิจการของสายการบินไทยและชำระหนี้สินส่วนใหญ่ให้หมดไป

โดยแผนการฟื้นฟูก็มีรายละเอียดว่า จะมีการลดพนักงานลงกว่า 50% ภายในระยะเวลา 2 ปี รถเส้นทางสายการบิน รวมไปถึงรถจำนวนเครื่องบิน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าจะได้รับผลกำไรกลับมาในช่วงปี 2568 ถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์แต่ว่าในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็ยังคงมีอยู่ในหลายประเทศในด้านอุตสาหกรรมการบินก็คงยังอยู่ในภาวะที่ซบเซาไปในอีกระยะเวลาหนึ่งอย่างแน่นอน

อุตสาหกรรมการบิน2

อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการผลิตเพราะเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องมือในการขนส่งบุคคลและขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ การที่อุตสาหกรรมการบินฟื้นตัวได้เร็วอุตสาหกรรมอื่นก็จะฟื้นตัวตามมาอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมาติดตามดูกันว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิดนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่หลังจากที่หลายประเทศได้รับวัคซีนไปแล้วและอุตสาหกรรมการบินจะกลับมาฟื้นตัวได้เร็วมากแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกัน

TAG #การบินไทย #อุตสหกรรมการบิน #มาร์เก็ตติ่ง #mee-money.com