เงินฝากออมทรัพย์ VS กระแสรายวัน ควรเลือกแบบไหนดี

กระแสรายวัน

การออมเงินควรวางแผนตั้งแต่ยังมีแรง เพราะมันจะทำให้เราไม่ลำบากในอนาคตข้างหน้า ในปัจจุบันการออมเงินสามารถลดปัญหาหนี้ในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี แต่บางทีการจะออมเงินในธนาคารทั้งทีก็ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆ เพราะหากฝากเงินผิดวัตถุประสงค์ จะกลายเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไปโดยปริยาย ซึ่งเราคงได้ยินการออมเงินแต่ละรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากกระแสรายวัน ในบทความนี้จะมาแยกแยะระหว่างความแตกต่างระหว่างเงินฝากออมทรัพย์ กับเงินฝากกระแสรายวันว่ามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง

ข้อแตกต่างระหว่างการออมเงินด้วยเงินฝากออมทรัพย์ กับเงินฝากกระแสรายวัน เราควรเลือกการออมแบบไหนดี ต้องเลือกที่วัตถุประสงค์ของการออมอันดับแรก ซึ่งสองอันนี้มีความแตกต่างกันชัดเจน โดยจะอธิบายได้ดังนี้

  1. การออมเงินด้วยเงินฝากออมทรัพย์ จะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในทุกกลุ่มชนชั้น แต่มีจุดเด่นที่มีจำนวนขั้นต่ำในการเปิดบัญชีชัดเจน เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าแบบอื่น ซึ่งการออมแบบนี้จะได้เปรียบในกลุ่มคนที่มีรายได้จำกัดอย่างมาก นอกจากนี้การออมเงินด้วยวิธีนี้ยังทำได้ไม่จำกัดอายุขั้นต่ำ (หากกรณีต่ำกว่า 18 ต้องมีผู้ปกครองทำให้) และยังมี 2 ประเภทของการออมทรัพย์
    • ออมทรัพย์ปกติ จะเป็นการออมทรัพย์ที่คนทั่วๆ ไปใช้กันมากที่สุด ดอกเบี้ยต่ำ
    • ออมทรัพย์พิเศษ จะมีเงื่อนไขพิเศษในการฝากขึ้นอยู่กับธนาคาร (บางธนาคารอาจมีข้อแตกต่างชัดเจน) แต่ข้อดีมีตรงที่ดอกเบี้ยสูงกว่าแบบแรก และดอกเบี้ยที่ได้รับมานั้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดา
  2. การออมเงินด้วยเงินฝากกระแสรายวัน จะมีข้อดีตรงที่ฝากเงินเท่าไหร่ก็ได้ และถอนเกินเงินในบัญชีได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจเป็นหลัก ข้อเสียคือไม่มีดอกเบี้ย หรือหากมีดอกเบี้ยก็ต่ำกว่าออมทรัพย์เสียอีก จึงไม่เหมาะกับการออมทรัพย์แต่อย่างใด แต่เป็นบัญชีหมุนเวียนเพื่อการธุรกิจมากกว่า นอกจากนี้ยังมีเงินขั้นต่ำหลักหมื่นขึ้นไปเพื่อรักษาบัญชี

เมื่อเราได้ทราบข้อมูลของการออมเงินแต่ละบัญชีแล้ว จะต้องไม่เลือกฝากหรือเปิดบัญชีผิดโดยเด็ดขาด จะต้องดูสภาวะของตนเองและครอบครัวควบคู่ด้วย ถ้าใครมาสายค้าขายออนไลน์ (ชนิดที่เป็นเจ้าของแบรนด์โดยตรง) SMEs หรือธุรกิจแฟรนไชส์ เหมาะกับการออมทรัพย์แบบกระแสรายวัน ส่วนใครต้องการออมเงินเพื่อใช้จ่ายส่วนตัว ขายของออนไลน์แบบเป็นตัวแทน หรือในอนาคตอยากทำให้ลูกให้หลาน ควรเปิดบัญชีแบบออมทรัพย์จะดีที่สุด

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ GUรู็ การเงิน 
เวปไซด์ mee-money.com