มาร์เก็ตติ่ง

แหล่งรวมข่าวสารแวดวงการตลาด หรือ มาร์เก็ตติ้ง (Marketing) เกาะติดกระแสข่าวของ มาร์เก็ตติ้งที่คุณสนใน ติดตามการทำโปรโมชั่นให้แก่สินค้าและบริการ  นำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการนั้นๆ กลยุทธ์การทำการตลาดบนโลกดิจิทัล โดยกลยุทธ์นี้ไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไป ศึกษา เรียนรู้เครื่องมือและประโยชน์จากโลกมาร์เกตติ้ง

ธุรกิจ

วิธีขยายธุรกิจ

วิธีขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น 10 เท่า ถ้าวันนี้คุณอยากขยายธุรกิจ สิ่งที่คุณต้องยอมรับคือ

Read More »
ญี่ปุ่น

การทำการตลาด

การทำการตลาดแบบเล่าเรื่องของญี่ปุ่น จากการเปลี่ยนแปลงของทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ ต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลเพื่อเผยแพร่เนื้อหาอย่างในรูปแบบต่างๆ  การตลาดแบบเล่าเรื่องเป็นวิธีการทางหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งจะดึงดูดผู้ใช้ผ่านเนื้อหาที่มีส่วนร่วม

Read More »
Digital marketing

การตลาดยุคใหม่

Digital marketing การตลาดยุคใหม่ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในยุคสมัยนี้จากการระบาดในยุคโควิด 19

Read More »
เกษตรกร

เกษตรกรยุคใหม่

เกษตรกรยุคใหม่ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโควิด 19 ภาวะเศรษฐกิจไทยในยุคไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ให้เกษตรกรในประเทศไทย

Read More »
การลงทุน

การลงทุนที่ได้รับความสนใจในยุคโควิด 19

การลงทุนของเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับความสนใจในยุคโควิด 19 เนื่องด้วยกระแสการลงทุนของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาซบเซาและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

Read More »
mee money

Table of Contents