ภาษี และดอกเบี้ย เรื่องที่ทุกคนต้องรู้

ภาษี และดอกเบี้ย เรื่องที่ทุกคนต้องรู้

 ดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องภาษีมาแล้ว ตั้งแต่เกิดจนตาย เชื่อว่าหลายคนไม่รู้ว่าภาษีนั้นอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน แต่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร หรือไม่มีการนำเรื่องภาษีมาศึกษาและให้ความรู้ในสถาบันการศึกษา

ภาษีส่วนใหญ่ที่เราทุกคนเสียหลักๆก็จะมี  

Cr.pic:https://www.posttoday.com/

  • ภาษีบุคคลธรรมดา คนไทยทุกคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 30000 บาทขึ้นไปจะต้องยื่นแสดงรายได้และจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับกรมสรรพากร
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดขึ้นในทุกการบริโภคของเรา  มาจากที่เราซื้อสินค้าและบริการนั้น โดยที่ผู้ประกอบการนั้นจะเรียกเก็บจากผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการที่บวกลงไปในราคาของผลิตภัณฑ์ และจะนำภาษีนั้นส่งให้กับกรมสรรพากร ยกตัวอย่างง่ายๆคือ การเดินไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ซื้อของสักชิ้นจะมีใบเสร็จแบบย่อ  ซึ่งในใบเสร็จนั้นจะมีการระบุ เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไทยเสียคือ VAT 7% ภาษีที่ได้จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในด้านต่างๆ

ดอกเบี้ย

 คือ เงินตอบแทนที่ได้เพิ่มขึ้นจากการออมหรือลงทุน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการปล่อยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มักอยู่ในลักษณะร้อยละต่อเดือน หรือต่อปี เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ให้กู้ เช่น ธนาคาร หรือบริษัทเรียบเก็บจากผู้กู้เพื่อเป็นผลตอบแทนจากการให้กู้

Cr.pic:https://www.posttoday.com/

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ทางผู้ให้กู้กำหนดไว้ตายตัวและจะไม่มีการปรับอีกตลอดอายุการทำสัญญาหรือช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 ต่อปีมีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน 7 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัวที่เปลี่ยนแปลงไปตามต้นทุนของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินประกาศออกมาเป็นคราว ๆ ไป เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ

 ที่เราเห็นกันบ่อยๆ ก็คือ MLR, MOR, MRRและMHR ซึ่งแยกได้ดังนี้

  • MLR (Minimum Loan Rate)

คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซึ่งวัดได้จาก อาชีพ ฐานเงินเดือน รายรับ ประวัติการเคลื่อนไหวบัญชี และต้องมีประวัติการเงินที่ดี

  • MOR (Minimum Overdraft Rate)

 คืออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ซึ่งผู้กู้มาขอกู้เพื่อขยายกิจการ ผู้ให้กู้จะวัดจากประวัติการชำระหนี้ดี มีความสามารถในการชำระหนี้สูง

  • MRR (Minimum Retail Rate)

Cr.pic: https://money.kapook.com/

คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี ธนาคารจะปล่อยกู้ให้กับคนทั่วไปที่มีประวัติการชำระเงินดี แต่มีความเสี่ยงในการชำระเงินอยู่บ้าง เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่ออยู่อาศัย

  ยุคที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ระบาดไปทั่วโลก รัฐบาลได้มีการนำเอาภาษีมาใช้ในการจัดสรรงบต่างๆเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากจากการระบาดของโควิด 19 และจากผลสำรวจหนี้สินครัวเรื่อน ปรากฎว่าหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ธนาคารพานิชย์ต่างๆได้นำสินเชื่อต่างๆมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป ทุกคนควรให้ความสำคัญกับเรื่องดอกเบี้ยและภาษี และไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ เศรษฐกิจโลก 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook