ภาษีคริปโต ต้องรู้

ภาษีคริปโต ต้องรู้

  ก่อนที่เราจะเริ่มเทรดคริปโต สิ่งหนึ่งทีควรรู้ คือ การเก็บภาษี จากนักลงทุน เพระช่วงต้นปีที่ผ่านมา สรรพกรได้ออกกฏเกณฑ์เรียกเก็บภาษี ทำให้เป็นที่ถกเถียงของนักลงทุนในเรื่องความไม่สมเหตุผลต่อการเรียกเก็บภาษี โดยคิดภาษีจากกำไรที่ลงทุนในคริปโต แต่ไม่รวมกับการหักผลขาดทุน เพราะที่จริงควรเก็บภาษีจากกำไรที่หักล้างกับเงินที่ขาดทุนไปแล้ว และยังคงมีปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดเก็บข้อมูลหลักฐาน การยื่นภาษีที่ยุ่งยาก วันนี้เราจึงมาสรุปเรื่องที่ควรรู้ก่อนจ่ายภาษีคริปโต

Cr.pic; https://money.kapook.com/

  อัพเดทข่าวใหม่ สรรพกรแก้ไขภาษีคริปโต โดยกำไรจะต้องหักผลขาดทุน ก่อนจะนำไปเสียภาษี ภาษีคริปโตมีการเก็บภาษีเงินได้ การหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม  ตอนนี้มีคู่มือชำระภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลมาแล้ว เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ทำให้เกิดการเก็บภาษีคริปโตแบบใหม่

วิธีคิดภาษี คิดอย่างไร

               การเก็บภาษีเงินได้ จากเดิมที่มีปัญหาว่า คนที่ทำธุรกรรมผ่านคริปโต อาจขาดทุนมากกว่าได้กำไร เพราะต้องนำเงินได้จากกำไรไปหักภาษีอีก และมีความซับซ้อนในการเก็บหลักฐาน แต่ปัจจุบันสามารถนำผลขาดทุนมาหักลบกับกำไรได้แล้ว แต่มีข้อแม้ว่าต้องทำธุรกรรมในปีเดียวกันเท่านั้น

Cr.pic; https://money.kapook.com/

               การหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ซึ่งในทางปฏิบัติเราไม่สามารถทำได้จริง เพราะตามเก็บยาก จะระบุตัวตนผู้ทำธุรกรรมยาก ทำให้สรรพกรออกกฎใหม่ว่า ยกเว้นหักภาษี ณ ที่จ่าย 15%     

               การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็นให้กับบริษัทที่ทำธุรกิจ exchange คริปโต ทำให้บริษทเหล่านี้หลีกเลี่ยงการขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.ทำให้สรรพกรออกกฎใหม่ว่า ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะบริษัทที่มีใบอนุญาตจาก ก.ล.ต.

Cr.pic; https://money.kapook.com/

          หากเราเทรดกับexchangeต่างประเทศ กรณีที่พอได้กำไรแล้วถือครองเงินไว้ แล้วเอาเข้ามาปีถัดไปถึงจะไม่ต้องเสียภาษี แต่ถ้าเทรดโดยใช้exchangeไทย สรรพกรคิดตามการทำธุรกรรมการเงินที่ได้กำไร แล้วนำมาหักลบกับผลขาดทุน โดยไม่จำเป็นต้องถอนรายได้มาใส่บัญชี

         กรณีมีรายได้ จากการล็อคเหรียญ หรือการทำ Defi ได้ดอกเบี้ยจากเงินฝาก จะนำผลตอบแทน มาหักภาษีนั่นเอง

         กรณีขุดเหรียญ เปรียบเสมือนการผลิตสินค้าขาย โดยถือว่าเป็นรายได้ เมื่อเกิดการทำธุรกรรมแล้วปลดบล็อกได้ จากนั้นถึงหักต้นทุนค่าใช้จ่ายตามจริง

Cr.pic; https://money.kapook.com/

         สรุปการเก็บภาษีคริปโต จะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่ไม่เสียภาษีคริปโต เมื่อรายได้จากการเทรดไม่เกินหกหมื่นบาทต่อปี  หากพบว่ายื่นภาษีไม่ครบ จะสียดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือน แม้ไม่นำรายได้จากการเทรดคริปโตเข้าบัญชีก็เสียภาษี หากอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้ สามารถติดตามที่คู่มือชำระภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลของกรมสรรพกรได้แล้ววันนี้

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ เศรษฐกิจโลก 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook