การลงทุนที่ได้รับความสนใจในยุคโควิด 19

การลงทุน

การลงทุนของเศรษฐกิจไทย ที่ได้รับความสนใจในยุคโควิด 19

เนื่องด้วยกระแสการลงทุนของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาซบเซาและมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้หลายคนเริ่มเก็บออมเพื่อนำมาลงทุนกันมากขึ้น ธุรกิจต่างๆมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การทำงานที่บ้าน การปรับเปลี่ยนการทำงานต่างๆ

หลายคนจึงได้ศึกษาการลงทุนให้เงินทำงานแทน ซึ่งหลายคนไม่คนอาจจะยังไม่ทราบว่า การลงทุนในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงและให้ผลการตอบแทนที่แตกต่างกันไป 

1. การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น หรือตราสารเงิน

ทิศทางการลงทุนอัตราผลตอบแทนในช่วงที่เหลือของปี 2564 นี้ อัตราดอกเบี้ยระยะกลางและยาวจะทรงตัว  รอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมาสนับสนุน หลังจากที่ปรับขึ้นมาเมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด 19อย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับนักลงทุนต้องการกระจายความเสี่ยง ต้องการลดความผันผวนในพอร์ตการลงทุน  การพักเงินไว้ในตราสารหนี้ระยะสั้นจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากในบัญชีธนาคาร และมีความเสี่ยงต่ำ

2. การลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระยะยาว

2.1 การลงทุนในพันธบัตร

เป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ มีความเสี่ยงต่ำ เมือเราซื้อพันธบัตร รัฐบาลก็จะให้เงินปันผลเรา ซึ่งรัฐบาลได้ออกรุ่นพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะและพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นยิ่งออมยิ่งได้ มาเพื่อให้ประชาชนได้ออมในพันธบัตรที่ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากในบัญชีธนาคาร และให้ผลตอบแทนปีละ 2ครั้ง

2.2 หุ้นกู้ระยะยาว

เป็นตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินจากนักลงทุนไปใช้ในการดำเนินกิจการ หุ้นกู้เป็นตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล และมีความเสี่ยงมากกว่าจากการผู้ออกอาจผิดนัดชำระหนี้ อัตราผลตอบแทนขึ้นอยู่กับระดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และผลกำไรที่ได้รับ

การลงทุนที่ได้รับความสนใจต่อมาคือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเศรษฐกิจทั่วโลกมีความผันผวน รวมถึงไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19ทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมนั้นมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของนักลงทุน เพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลสูงอยู่เสมอและประกอบกับนโยบายของรัฐที่มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook