การทำการตลาด

การตลาด

การทำการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ

การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ การที่เรานำเสนอผ่านช่องทางอย่างโซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้าใช้การบอกผ่านด้วยวิธีการเขียน Content (คอนเทนต์) สินค้าส่วนใหญ่เริ่มมีการปรับตัวมาขายในช่องทาง Onlineมากกว่าการขายแบบ offline

การทำ Content คืออะไร การเล่าสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าของเรา ให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลนั้นไปตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ซึ่ง การตลาดไม่ใช่การที่เราขายสินค้าให้ได้มากๆ เเต่เป็นการเข้าใจลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไร ทำให้ลูกค้ามีความสุข 

จุดเริ่มต้นของการตลาดเริ่มต้น คือ ลูกค้า ว่ากลุ่มลูกค้าคือใคร กลุ่มลูกค้าชัดเจน

เเบรนด์เราเเตกต่างจากเเบรนด์อื่นอย่างไร ซึ่งเป็นจุดแข็งของกิจการเรา การตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้ดีที่สุด

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

1.ผลิตภัณฑ์ (product)  การบรรจุภัณฑ์ (pakaging) และตรายี่ห้อ 

ผลิตภัณฑ์ อาจหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ มีตัวตน  การจัดตั้งแบรนด์หรือตรายี่ห้อเพื่อใช้เรียกผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ที่ดี สวย เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีประโยซน์เพราะใช้ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ 

2. ราคา (price)

การตั้งราคาเป็นส่วนประสม เป็นกระบวนการสร้างแผนตลาด เพราะต้องพิจารณาราคาที่มีความเหมาะ

สมคือมีระดับสูงมากพอที่จะครอบคลุมต้นทุนและทำกำไร ขณะเดียวกันก็ต้องอยู่ในระดับต่ำเพียงพอที่จะสร้างยอดขายและตอบสนองต่อความต้องการด้านต่างๆ ราคาเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาที่สูงแสดงถึงคุณภาพหรือคุณประโยชน์ที่พิเศษบางประการของสินค้า

3. การจัดจำหน่าย (place) และการกระจายสินค้า 

ในการวางแผนด้านช่องทางการจำหน่ายเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าของเราสามารถเข้าถึงตลาดเป้าหมายได้ หลังจากที่มีการสร้างความต้องการของสินค้าในตลาดแล้วการกระจายสินค้า เป็นกระบวนการส่งผ่านสินค้าและบริการ จากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้

4.การส่งเสริมการขาย (sale promotion) และการโฆษณา

เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อสินค้ามากขึ้นซึ่งการส่งเสริมการขาย เสนอสิ่งจูงใจเพื่อลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา อาจจะเห็นโปรโมชั่น

ส่วนผสมทางการตลาดของลูกค้า

4C คือ กลยุทธ์การตลาดที่คิดจากมุมมองของลูกค้า เพื่อค้นหาว่าลูกค้าต้องการอะไร คิดอย่างไร  นำเสนอcontent เพื่อตอบสนองลูกค้าเเต่ละคน

1. Customer – สิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือกำลังมองหา

ลูกค้ามีปัญหา หรือ Pain Point อะไรบ้าง ที่ต้องการได้รับการแก้ปัญหา หลังจากนั้นนำมาพัฒนาหรือแก้ใข เพือรองรับความต้องการของลูกค้า

2.Cost – ความคุ้มค่าของลูกค้า

การทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ

3. Convenience – ความสะดวกสบายในการซื้อ หรือใช้บริการ

การมีช่องทางในการซื้อหลายช่องทางในการจำหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

4. Communication – การสื่อสาร และการเลือกช่องทางการสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ทำให้เราเข้าใจกลุ่มลูกค้าของเรามากขึ้น รวมถึงทำให้มองเห็นจุดบกพร่องของธุรกิจ

การทำการตลาดไม่เพียงมองในมุมผู้ประกอบการเพียงเท่านั้นยังต้องมองในมุมของลูกค้าอีกด้วย การทำการตลาดเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการรับรู้ของลูกค้า ให้ลูกค้าซื้อสินค้าของมากขึ้นนั้นเอง

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook