กลยุทธ์การตลาดที่นิยมใช้กันเพื่อสร้างยอดขาย

กลยุทธ์การตลาดที่นิยมใช้กันเพื่อสร้างยอดขาย

1กลยุทธ์การตลาดความน่ารัก

Cute Marketing

กลยุทธ์การตลาดที่ใช้อานุภาพความน่ารัก สีหวานๆ สีพาสเทล  มีขนาดเล็ก ทำให้ลูกค้าอยากซื้อ เกิดความสนใจมากขึ้นทำให้ลูกค้าในกลุ่มสาวๆ อยากครอบครองสิ้นค้ามากขึ้น  ยิ่งถ้าเป็น ‘ตัวละครการตูน  ที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้ว ยิ่งทำให้เข้าถึงลูกค้าในวงกว้างและต่อยอดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่แพ้ความน่ารัก กลุ่มธรกิจเครื่องสำอางโดยเฉพาะแบรนด์ใหม่ๆ มักจะใช้กลยุทธ์นี้ตีตลาด ดึงดูดลูกค้ามาซื้อสินค้ากลุ่มเป้าหมายมาซื้อสินค้าจากการศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคจำนวนมากพบว่าแบรนค์เกาหลี โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางมีการออกPackaging ที่เน้นความน่ารักออกมาจำนวนมาก

Cr.pic: https://www.marketingoops.com/

2.กลยุทธ์การตลาด ‘เรื่องราว’

Storytelling Marketing

กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ถ่ายทอดเรื่องราว สร้างอารมณ์ร่วม เพื่อให้คนเกิดความสนใจและจดจำแบรนด์ การเล่าเรื่องยังทำให้สินค้า/บริหารมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ผู้บริโภคต่างสนใจในการเล่าเรื่องมากขึ้น โดยการใช้สื่อต่างๆที่อยู่ในโลกโลกออนไลน์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดย หหากเราไม่ถูก หรือเราไม่เป็นก็อาจจะทำให้คนที่ได้รับข้อมูลเกิดความไม่เข้าใจและไม่ซื้อสินค้า นักการตลาด ควรรู้จักวิธีการเล่าเรื่องอย่างถูกต้อง โดยดึงเอาประสบการณ์หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ถึงความเป็นมา จุดพลิกผัน คือการเล่า ที่สร้างความประทับใจ หรือสร้างบทสรุปในตอนท้าย ว่าเรื่องราวทั้งหมดทำให้เกิดอะไรขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Cr.pic: https://incontent.co/

3 กลยุทธ์การตลาดตรงจุด

 Direct Marketing

เป็นวิธีการส่งเสริมการขาย ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูล โดยไม่ต้องใช้คนกลางในการโฆษณา นำเสนอข้อมูล ที่น่าสนใจในช่วงนี้ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกำลังอยากได้อะไร กำลังมองหาอะไร  และถ่ายทอดเนื้อหาการสื่อสารออกไปให้เข้ากับลูกค้ามากที่สุด การใช้สื่อออนไลน์และข้อมูลที่มีทำการตลาดหรือสื่อสารออกไปอย่างไรที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราช่างเป็นแบรนด์ที่เข้าอกเข้าใจเขามากที่สุด 

Cr.pic: https://www.pangpond.com/

4.กลยุทธ์การตลาดของคนชอบอวด

Bragger Marketing  โดยใช้ประโยชน์จากหลักจิตวิทยา ในการอวดของผู้บริโภคเขาจากการศึกษาได้บอกไว้ว่าการผ่านการโพสต์อวดสินค้าแบรนด์เนมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า หรืออาหารหรือการแชร์บนโลก อินเตอร์เน็ตนั้น จะเกิดความอยากได้อยากมี แต่อวดกับเขาบ้าง โดยได้ศึกษาพฤติกรรมส่วนใหญ่ เพื่อสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนไปเป็นการอวดที่ส่งผลดีต่อธุรกิจ 

Cr.pic: https://mthai.com/other/249623.html

การคิดหากลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้ากับธุรกิจของคุณได้อาจทำให้คุณรู้สึกสึกสับสนและส่งผลให้ธุรกิจของคุณชะงักงันได้ คุณจำเป็นต้องคิดในเชิงกลยุทธ์และใช้ใจในการทำ 4 กลยุทธนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธที่นิยมทำกันไทยซึ่งอยู่กับการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

ติดตามบทความเรื่อง การเงิน การลงทุน และธุรกิจได้ที่ มาร์เก็ตติ่ง 
เวปไซด์ mee-money.com และสามารถติดตาม บทความอื่นๆที่น่าสนใจได้ทาง facebook